Vytváranie pravidiel v rodine

Pred tým, než začneme s deťmi vytvárať pravidlá, je dobré hovoriť o tom, prečo sú pravidlá v životedôležité a aké by to bolo na svete, keby pravidlá neexistovali.

  1. Zvolám rodinnú „radu“ (nájdeme vhodný čas a miesto, nie je dobré riešiť veci pred spaním, alebo keď viem, že máme málo času, keď sú deti unavené, rozbláznené, atď.).
  2. Poviem, čo ma trápi.
  3. Spýtam sa ostatných, ako to vidia, čo si o tom myslia (každý sa vyjadrí a vysloví svoje potreby).
  4. Vyzvem k nápadom,ako situáciu riešiť(„Čo myslíte, čo by sme s tým mohli urobiť?“, prvý nápad by malo dať dieťa, často sa stáva, že dieťa povie: „Neviem.“, buď nie je zvyknuté takto situáciu riešiť, alebo ho nič nenapadá, možno je problém zložitý a potrebuje na premyslenie viac času…).
  5. Nápady sa môžu spísať pokiaľ je ich viac (žiadny nápad sa na začiatku nehodnotí, neposudzuje).
  6. Spoločne zavrhneme nápady, ktoré nie sú prijateľné pre rodiča alebo pre niektoré dieťa a vyberieme najlepší nápad tak, aby boli všetci spokojní(kompromis verzus konsenzus).
  7. Riešenie formulujeme pozitívnea zovšeobecníme (pozitívna formulácia: miesto „Na koberci sa neje“ by malo zaznieť: „Jeme pri stole“; zovšeobecnenie miesto  „Nekopeme sa“ „Neštípeme sa“ stačí „Správame sa k sebe kamarátsky, prípadne môžeme pod dané pravidlo nalepiť všetky „podpravidlá“, ktoré patria to danej skupiny a ktoré deti vyslovili, v tomto prípadne nevadí negatívna formulácia).
  8. Môžeme vytvoriť piktogram schváleného pravidla a dáme ho na viditeľné miesto (pravidiel by mal byť primeraný počet, vhodným miestom môže byť napr. nástenka, chladnička, atď., najlepšie, pokiaľ si pravidlá nakreslia alebo spíšu deti).
  9. Po čase zhodnotíme, ako sa pravidlá osvedčili.

 

Poznámky pod čiarou:

Niekedy sa stane, že sa nemôžeme na riešení zhodnúť. Máme právo odložiť vytvorenie pravidla. Odklad riešenia neznamená nechať veci tak.

Čo keď dieťa poruší pravidlo ?Jednoslovné upozornenie: „Katka, máme pravidlo.“ A ukázať napríklad na daný piktogram. Niekedy sa dieťa zaviaže k niečomu, čo je pre neho veľmi náročné (napr. 4 ročné dieťa si vezme na starosti umývačku riadu). Vtedy myslíme na to, že máme právo pravidlá po vzájomnej dohode meniť. Myslite na to, že deti rady testujú pravidlá.

Čo keď pravidlo poruší rodič? Ospravedlniťsa (učím tým dieťa, že pravidlo rešpektujem a je mi ľúto, že som ho porušil).

Pri návštevách myslite na to, že v iných rodinách môžu platiť iné pravidlá.

*Voľne spracované podľa knihy Výchova bez porazených od T. Gordona

Photo by Sandy Millar on Unsplash

Menu